Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości


80 – 831 Gdańsk, ul Piwna 1 / 2

Biuro Cechu

80-308 Gdańsk - Oliwa, ul.Jasia i Małgosi 14

tel/fax(58) 552-49-16
e-mail: crrimp-gd@o2.pl
e-mail: mery.biuro@op.pl


kierownik biura cechu – mgr Maria Zalewska


NIP 583-20-87-184 , Reg. 000879802


Copyright (c) 2005-2011 Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości